Reference

„Tomáše jsme kontaktovali v momentu, kdy jsme cítili, že o naše finance se svépomocně již nedokážeme starat racionálně a pragmaticky. Způsob, jakým pracuje, kdy se na jednu stranu snaží efektivně splnit zadání, které od nás dostal, na stranu druhou ho však nikdy neregreduje jen na aktuální otázky a krátkodobé cíle, nás oslovil. Chce rozumět kdo a proč se takto rozhoduje, s jakou motivací, filozofií a emocí toto rozhodnutí chce udělat.

Tomáš Rufer nabízí řešení vždy s ohledem na klienta a na to, v jaké životní etapě se nachází. Racionálně a realisticky, se silným důrazem na to, aby finální stav souzněl s myšlenkou a světonázorem, který mají. Je cítit, že pouze nejlepší možný výsledek je ten, který ho uspokojí – mnohdy mám pocit, že po něm prahne dogmaticky i víc, než já jako klient samotný…“

MUDr. Tomáš Hnát

„Služby paní Benešové mi doporučila moje kolegyně, které si moc vážím, a proto jsem se rozhodla to zkusit. Byť jsem na první setkání šla s obavami, protože jsem měla z předchozích let spíše negativní zkušenost s finančními poradci, nakonec jsem setkání velmi ocenila. Srovnání s finančními poradci vlastně není moc na místě, protože spolupráce s Janou vůbec není o finančních produktech. Je to jako přejít ze zahradnictví plného akčních nabídek k zahradnímu architektovi, který celé dílo obstará a dále udržuje v různých ročních obdobích.

Vzhledem k tomu, že mi není svět financí nijak blízký, velice jsem ocenila i to, že mi na setkání a během další komunikace Jana vždy vše trpělivě vysvětlila a mně nebylo trapné se na cokoliv ptát. Jsem přesvědčená o tom, že kdyby lidé dělali svoji práci tak pečlivě a se zapálením jako ona, vše by fungovalo tak, jak má, a vzájemně by se nám všem žilo lépe. Protože jsem byla velmi spokojená, doporučila jsem její služby i svým přátelům.“

Ing. Pavla Hloušková

„Nejvíce mi vyhovuje naprosto přímé a konstruktivní lidské jednání způsobem „zadání – představovaný výsledek – možnosti a způsoby k jeho docílení“, ať už v jakékoli oblasti. Komunikace je ve všech směrech naprosto perfektní – naprostá časová flexibilita, otevřenost, upřímnost i faktický obsah. V naprosto všem vnímám pozitivní přístup a díky Tvým zkušenostem a službě nás vždy řešení čehokoli posunulo ještě dál, než jsme si přáli při zadání.

Největší bonus vidím v komplexní službě. Vyznat se v každém z podoborů –¬ finanční poradenství, právní služby, služby architekta, projekce, realizace staveb – to je samo o sobě složité, a proto je důležité mít oporu v odbornících ze všech těchto oborů. Ovšem to nejdůležitější je propojení a návaznost jednotlivých činností, to rozhoduje o tom, zda bude výsledek perfektní.“

Ing. arch. Michal Fišer

„Spolupráce s panem Ruferem i jeho asistentkou byla výborná. Produkt a všechny náležitosti mi srozumitelně vysvětlili. Maximálně vyšli vstříc mému časovému omezení při podpisu smlouvy. A hlavně, zajistili mi výhodnější podmínky.“

Michaela Stulerová

„S Tomášem Ruferem spolupracuji dlouhodobě a jsem více než spokojen. Můj minulý finanční poradce byl velmi pomalý a na vše měl dostatek času, takže zřízení hypotečního úvěru, o který jsem skrz něj žádal, trval více než rok a i tak nebyl dokončen. S panem Ruferem trvalo zřízení hypotéky jeden měsíc a to především díky bleskové komunikaci v elektronické podobě. Mohu jen doporučit.“

Mgr. Tomáš Turek

„Pokud jste jako já a je pro vás svět hypoték, daní, pojištění, finančních plánů a spoření teoreticky jasný, ale prakticky zcela abstraktní, doporučuji služby Tomáše Rufera a jeho týmu. Poslechne si pečlivě vaše představy, bez zbytečné shovívavosti vám vyvrátí ty mylné a vysvětlí, jak se věci mají. Doporučí vám nejlepší postup a zařídí, aby se rozvahy změnily ve skutečnost. To vše se zcela evidentním a samozřejmým zájmem na vašem prospěchu, což je velmi osvobozující. Vše probíhá v uvolněné atmosféře, komunikace je velice flexibilní a zdaleka přesahuje moje představy o standardní pracovní době.“

MUDr. Hana Hnátová

„Tomáš Rufer pečuje o moje finance dekádu. Nebo dvě. Nebo něco mezi tím. Finance jsou intimní záležitost. Proto je základem našeho vztahu důvěra. Od Tomáše jsem se naučil, že pro zdravé finanční plánování nestačí intuice. Ať už mám do kapsy hlubokou nebo je moje příjmová situace uspokojivější, vždy naslouchá mým přáním a představám a přichází s efektivním řešením. Výdajové kázni jsem se nenaučil. Ale vím, jakých zásad se držet, a že se vždycky mám s kým poradit. S někým, o jehož morální integritě a přehledu o finančním trhu nemusím pochybovat.

S Tomášem vím, že kromě odpovědí na otázky co přináší také odpovědi na otázky proč, dívá se do budoucnosti a spekuluje o ní kvalifikovaně. Kromě kvalitního průvodcování strategickými otázkami jeho kancelář udělá první poslední v zajištění potřebných administrativních záležitostí, dokumenty k podpisu doručí na nejnemožnější místa v nejnemožnější časy. Spolupracovat s Tomášem v oblasti mých osobních financí je jedním z nejlepších rozhodnutí, jakých jsem se kdy dopustil.“

Michal Procházka