MUDr. Hana Hnátová

„Pokud jste jako já a je pro vás svět hypoték, daní, pojištění, finančních plánů a spoření teoreticky jasný, ale prakticky zcela abstraktní, doporučuji služby Tomáše Rufera a jeho týmu. Poslechne si pečlivě vaše představy, bez zbytečné shovívavosti vám vyvrátí ty mylné a vysvětlí, jak se věci mají. Doporučí vám nejlepší postup a zařídí, aby se rozvahy změnily ve skutečnost. To vše se zcela evidentním a samozřejmým zájmem na vašem prospěchu, což je velmi osvobozující. Vše probíhá v uvolněné atmosféře, komunikace je velice flexibilní a zdaleka přesahuje moje představy o standardní pracovní době.“