O nás

Společnost Corona Lecta, s. r. o., vznikla v roce 2018, ale čerpá z dlouholetých zkušeností svého zakladatele Tomáše Rufera, který se oblasti strategického finančního plánování věnuje od roku 2004.

 

Po letech úspěšné spolupráce s dalšími experty se rozhodl zastřešit osvědčené služby pod značku Corona Lecta. Název tvoří latinská slova corona (koruna) a lectus (vybraný). Volbou jazyka vyjadřujeme nadčasovost a trvalost; volbou slov pak odkazujeme k hodnotám a důrazu na kvalitu naší práce.

 

Tým společnosti tvoří analytici a specialisté na jednotlivé oblasti (právo, odhad cen nemovitostí, daně, rekonstrukce nemovitostí apod.). Seniorní analytičkou s vlastní poradenskou praxí je Jana Benešová.

PhotoFunia-1545307557
jana-benesova-bw

Filozofie

Strategické finanční plánování bereme se vší vážností. Věříme totiž, že vám pomůže uskutečnit vaše sny a přání, a tak pomoci žít šťastnější život.

Naši činnost zakládáme na třech pilířích:

Zodpovědnost

Cítíme velkou zodpovědnost nejen směrem ke klientovi, ale také k našemu dobrému jménu. Proto činíme jen zodpovědná doporučení a rozhodnutí.

Zásadovost

Na začátku spolupráce si vždy stanovíme, co je pro nás i pro klienta důležité a tyto hodnoty ctíme. Pokud v tomto nesouzníme, spolupráci ukončíme v dobrém.

Slušnost

Z mnohých našich klientů se během let stali přátelé. Všem klientům proto poskytujeme služby tak, jako bychom je poskytovali našim nejbližším: slušně, kvalifikovaně a s tím nejlepším úmyslem.